SVG đến ICO

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi SVG thành ICO, chỉ cần gửi video SVG mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ SVG sang ICO sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

SVG 2 ICO

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi SVG sang ICO