Trình chuyển đổi RTF

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu RTF của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp sang định dạng RTF thay vì thế, chỉ cần nhấp vào 'sang RTF'.
  • Bước 2: Nhấn vào 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi từ hoặc sang RTF.
  • Bước 3: Tải lên tài liệu RTF của bạn và dự đoán quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để nhận tệp của bạn.

Chuyển đổi RTF thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các tùy chọn trên và bắt đầu chuyển đổi tệp tin RTF của bạn ngay tức thì. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.