SNB đến TXT

  • Bước 1: Chọn ebook SNB bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ SNB nào thành TXT bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ SNB sang TXT hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu ebook TXT của bạn cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

SNB 2 TXT

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi SNB thành TXT