TS sang AAC

  • Bước 1: Đưa video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang AAC vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AAC hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải file AAC của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

TS 2 AAC

Uploading...
Hình Minh họa: Chuyển đổi TS sang AAC