VTT thành VĂN BẢN

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tệp VTT của bạn vào công cụ tải lên ở bên phải. Hoặc, nhấp vào công cụ tải lên để chọn tệp của bạn.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi kết quả văn bản của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên cùng lúc tối đa 20 phụ đề.

VTT 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VTT sang văn bản