VTT thành TXT

  • Bước 1: Gửi tệp VTT bạn muốn chuyển đổi thành TXT vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 phụ đề.

VTT 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VTT thành TXT