WAV sang MP4.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WAV sang MP4, chỉ cần gửi tệp WAV mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra MP4 của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

WAV 2 MP4

Uploading..
Hình minh hoạ: Chuyển đổi WAV sang MP4