MP3 sang 3GP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp âm thanh MP3 của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả tệp của bạn hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào để nhận kết quả.

Thêm hình ảnh nền: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh nền cho video 3GP của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MP3 2 3GP

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 sang 3GP