WEBP thành JPEG

  • Bước 1: Gửi tập tin WEBP mà bạn muốn chuyển đổi sang JPEG vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng JPEG hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp JPEG của bạn vào địa phương.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

Bạn có biết không? Plugin trình duyệt miễn phí của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh trực tiếp bằng nhấp chuột phải từ trình duyệt của bạn. Nhận plugin Trình duyệt của Bộ chuyển đổi ứng dụng chuyển đổi ứng dụng:

WEBP 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBP thành JPEG