WEBP thành TEXT

  • Bước 1: Gửi hình ảnh WEBP mà bạn muốn chuyển đổi thành CHỮ vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ WEBP sang TEXT sẽ bắt đầu tự động và được hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải xuống file TEXT của bạn.

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh đồng thời. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều trong cùng một ngôn ngữ.

WEBP 2 TEXT

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi từ WEBP sang TEXT