Chuyển đổi WMA

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho âm thanh WMA của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp thành WMA thay vì thế, chỉ cần nhấp vào 'sang WMA'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng WMA.
  • Bước 3: Tải tệp âm thanh WMA của bạn lên và đợi quá trình chuyển đổi diễn ra một cách trơn tru và nhanh chóng, biến đổi tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp đã được định dạng lại của bạn.

Chuyển đổi WMA thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các tùy chọn trên và bắt đầu chuyển đổi tệp âm thanh WMA của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, thân thiện với người dùng và hoàn toàn miễn phí.