Chuyển đổi MIDI

  • Bước 1: Tìm đến trường tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho âm thanh MIDI của bạn. Nếu ý đồ của bạn là chuyển đổi tệp tin sang định dạng MIDI, bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi sang MIDI'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để tiếp tục và truy cập vào giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng MIDI.
  • Bước 3: Tải lên tệp âm thanh MIDI của bạn và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà để biến đổi tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn tất, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi MIDI thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các tùy chọn trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp âm thanh MIDI của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.