Trình chuyển đổi MP

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho âm thanh MP của bạn vào trường tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng MP, chỉ cần chọn 'to MP'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn tập tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ MP.
  • Bước 3: Tải lên âm thanh MP của bạn và chờ đợi quá trình chuyển đổi nhanh và mượt mà để chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi MP sang:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp âm thanh MP ngay bây giờ. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.