Trình chuyển đổi WAV

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tệp âm thanh WAV của bạn vào ô tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng WAV, chỉ cần chọn 'sang WAV'.
  • Bước 2: Nhấp vào nút 'Tiếp' để chuyển đến giao diện tải lên. Trong phần này, bạn sẽ có lựa chọn để chọn tập tin bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng WAV, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.
  • Bước 3: Tải lên tập tin âm thanh WAV của bạn và chờ đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tập tin thành định dạng mong muốn. Sau khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải về' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi WAV thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp âm thanh WAV ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.