Trình chuyển đổi XLS

  • Bước 1: Định vị trường tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho bảng tính XLS của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi tập tin sang định dạng XLS, bạn có thể thực hiện điều này dễ dàng bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi sang XLS'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến đến giao diện tải lên, ở đó bạn có thể chọn các tập tin muốn chuyển đổi sang hoặc từ XLS.
  • Bước 3: Tải lên bảng tính XLS của bạn và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch để chuyển đổi tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy lại tệp của bạn.

Chuyển đổi XLS thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các tùy chọn ở trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin bảng tính XLS của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.