WAV sang WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ WAV sang WMV, chỉ cần gửi tệp âm thanh WAV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút khi đầu ra WMV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp WMV của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh gắn kết cho video WMV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WAV 2 WMV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WAV sang WMV