WAV sang MOV

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh WAV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ WAV nào sang MOV bằng cách tải các hình ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tệp từ WAV sang MOV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Chồng các hình ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video MOV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

WAV 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WAV sang MOV