Wav để di chuyển

  • Bước 1: Chọn âm thanh WAV bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ WAV nào sang MOV bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ WAV sang MOV sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận tệp được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video MOV của mình trong bước 2 sau khi tải lên MP3.

WAV 2 MOV

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi WAV sang MOV