Trình chuyển đổi CDR

  • Bước 1: Định vị trường tìm kiếm ở phía bên phải giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho hình ảnh CDR của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi tệp thành định dạng CDR, bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi thành CDR'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng CDR.
  • Bước 3: Tải lên tệp hình ảnh CDR của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng mà sẽ biến đổi tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp đã được định dạng lại của bạn.

Chuyển đổi CDR thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp ảnh CDR ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.