DOCX sang LATEX

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi định dạng DOCX thành LATEX, hãy tải lên tệp DOCX mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải tại bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOCX 2 LATEX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOCX sang LATEX