TỪ sang SVG

  • Bước 1: Gửi tài liệu WORD bạn muốn chuyển đổi sang SVG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WORD sang SVG hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và tải tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 SVG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD thành SVG