ODP sang SVG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp ODP của bạn lên khu vực tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ODP sang SVG hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODP 2 SVG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODP thành SVG.