PPTX sang SVG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên tài liệu PPTX của bạn vào trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PPTX sang SVG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPTX 2 SVG

Uploading...
Hình minh hoạ: Chuyển đổi PPTX thành SVG