PPT sang LATEX

  • Bước 1: Gửi các tài liệu PPT mà bạn muốn chuyển đổi thành LATEX vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống và nhận tệp đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPT 2 LATEX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPT thành LATEX