WPS thành WORD

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải tài liệu WPS của bạn lên trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WPS sang WORD hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu trữ các hình ảnh WORD của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WPS 2 WORD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi WPS sang WORD