WPS thành ODT

  • Bước 1: Gửi tệp WPS mà bạn muốn chuyển đổi sang ODT vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WPS sang ODT hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nó để tải xuống các hình ảnh ODT của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WPS 2 ODT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WPS sang ODT.