PPTX sang LATEX

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PPTX sang LATEX, hãy gửi tệp PPTX bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PPTX sang LATEX hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

PPTX 2 LATEX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPTX sang LATEX