ODP sang LATEX

  • Bước 1: Bắt đầu việc chuyển đổi bằng cách tải tài liệu ODP của bạn lên công cụ tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành LATEX hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, sẽ hiển thị nút tải xuống. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

ODP 2 LATEX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODP sang LATEX