FB2 sang DOCX

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên ebook FB2 của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả ebook của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút khi tạo ra đầu ra DOCX của bạn.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống ebook DOCX của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 DOCX

Uploading...
Minh hoạ: Chuyển đổi FB2 thành DOCX.