Trình chuyển đổi EXCEL

  • Bước 1: Gõ định dạng đầu ra mong muốn cho bảng tính EXCEL của bạn vào trường tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang EXCEL, chỉ cần chọn 'Sang EXCEL'.
  • Bước 2: Nhấp vào nút 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên. Trong phần này, bạn sẽ có lựa chọn để chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi thành định dạng EXCEL hoặc từ định dạng EXCEL sang định dạng khác, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.
  • Bước 3: Tải lên tệp EXCEL của bạn và chờ quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tệp đã được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi EXCEL thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp tin EXCEL ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.