GIF đến webp

  • Bước 1: Gửi hình ảnh GIF bạn muốn chuyển đổi sang hộp tải lên hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang trang web hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 WEBP

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi GIF sang trang web