GIF thành WEBP

  • Bước 1: Gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi thành WEBP vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang WEBP hoàn thành.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang WEBP