Gif cho heic

  • Bước 1: Gửi tệp GIF bạn muốn chuyển đổi sang HEIC sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang HEIC hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 HEIC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi GIF thành heic