HEIF thành PSD

  • Bước 1: Chọn hình ảnh HEIF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ hình ảnh HEIF nào thành PSD bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tập tin PSD của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

HEIF 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi HEIF sang PSD