JPEG sang TIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPEG sang TIFF, chỉ cần tải lên video JPEG mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi video từ JPEG sang TIFF sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG sang TIFF