RAW sang JPEG

  • Bước 1: Chọn video RAW bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ RAW nào sang JPEG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ RAW sang JPEG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ nhìn thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống video JPEG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

RAW 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi RAW sang JPEG