PDF thành GIF

  • Bước 1: Chọn video PDF mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PDF nào thành GIF bằng cách tải lên các hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra GIF của bạn đang được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp GIF của bạn vào máy.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PDF 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF thành GIF