PDF sang AI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PDF sang AI, chỉ cần tải lên tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi vào phần tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi từ PDF sang AI sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 pdfs cùng một lúc.

PDF 2 AI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF sang AI