MIDI sang MP4

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MIDI sang MP4, đơn giản gửi âm thanh MIDI muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng chờ trong giây lát khi tệp MP4 của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống tệp MP4 của bạn.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chèn xem trước vào video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI sang MP4