MIDI thành MKV.

  • Bước 1: Gửi tệp MIDI âm thanh mà bạn muốn chuyển đổi sang MKV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video MKV của bạn vào máy.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI thành MKV