MIDI thành MOV

  • Bước 1: Gửi file âm thanh MIDI bạn muốn chuyển đổi sang MOV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MIDI sang MOV hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để lấy kết quả.

Chèn hình ảnh lớp phủ: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh lớp phủ cho video MOV của mình trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MIDI thành MOV