VTT thành DOCX

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VTT sang DOCX, bạn chỉ cần gửi tệp VTT mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ VTT sang DOCX hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng một lúc.

VTT 2 DOCX

Uploading...
Minh hoá: Chuyển đổi VTT thành DOCX