DOC để LATEX

  • Bước 1: Gửi tài liệu DOC mà bạn muốn chuyển đổi sang LATEX vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DOC sang LATEX hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải miễn phí kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOC 2 LATEX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOC thành LATEX.