DDS do TGA

  • Krok 1: Rozpocznij konwersję, przesyłając swój plik DDS do naszego uploader po prawej stronie. Wystarczy przeciągnąć lub upuścić swój plik, lub można po prostu kliknąć na niego.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja na TGA zostanie zakończona.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swój obraz TGA.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

DDS 2 TGA

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DDS do TGA

Co to jest plik DDS?

Plik DDS (DirectDraw Surface) jest formatem pliku obrazu rastrowego używanym głównie w tworzeniu gier wideo i innych aplikacji grafiki komputerowej. Format został wprowadzony przez Microsoft jako część ich technologii DirectX, specjalnie do użytku z Direct3D.

Pliki DDS przechowują dane tekstur i są szczególnie dobrze przystosowane do renderowania na GPU. Obsługują one takie funkcje jak mipmapy, czyli serie stopniowo zmniejszających się rozdzielczości wersji tekstury, wykorzystywane do optymalizacji wydajności renderingu i jakości wizualnej w różnych odległościach od widza. Pliki DDS obsługują również różne metody kompresji, w tym kompresję stratną i bezstratną, co może pomóc w zmniejszeniu rozmiaru pliku i poprawieniu szybkości renderowania.

Niektóre z powszechnych zastosowań plików DDS obejmują przechowywanie tekstur dla modeli 3D, map otoczenia i innych elementów wizualnych w grach wideo i komputerowych programach graficznych. Narzędzia takie jak Adobe Photoshop, GIMP i NVIDIA Texture Tools mogą być używane do tworzenia, edycji lub konwersji plików DDS.

Co to jest plik TGA?

Plik TGA, skrót od Truevision Graphics Adapter lub TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter), to format plików obrazów rastrowych opracowany przez firmę Truevision Inc. w latach osiemdziesiątych. Pliki TGA są używane głównie do przechowywania wysokiej jakości obrazów w dziedzinie gier wideo, animacji i grafiki komputerowej.

Pliki TGA obsługują różne głębie kolorów, takie jak 8-bitowa (256 kolorów), 16-bitowa (65 536 kolorów), 24-bitowa (16,7 mln kolorów) i 32-bitowa (16,7 mln kolorów z kanałem alfa dla przezroczystości). Format obsługuje zarówno bezstratne, jak i stratne metody kompresji, takie jak kodowanie długości przebiegu (RLE), które mogą pomóc w zmniejszeniu rozmiarów plików przy zachowaniu jakości obrazu.

Format TGA był szeroko stosowany w początkach grafiki komputerowej, ale jego popularność z czasem zmalała ze względu na pojawienie się innych formatów obrazu, takich jak PNG, JPEG i TIFF. Jednak pliki TGA są nadal okazjonalnie wykorzystywane w przemyśle grafiki komputerowej, szczególnie w tworzeniu gier wideo i renderingu 3D, gdzie ich obsługa dużych głębi kolorów i przezroczystości kanału alfa może być korzystna.