DDS till TGA

  • Steg 1: Starta konverteringen genom att ladda upp din DDS-fil till vår uppladdare på höger sida. Dra eller släpp din fil, eller klicka på den.
  • Steg 2: Vänta tills konverteringen till TGA är klar.
  • Steg 3: När konverteringen har slutförts kommer du att se en nedladdningsknapp. Klicka på den för att ladda ner din TGA-bild.

Du kan skicka in upp till 20 bilder samtidigt.

DDS 2 TGA

Uploading...
Illustration: Konvertering av DDS till TGA

Vad är en DDS-fil?

En DDS-fil (DirectDraw Surface) är ett filformat för rasterbilder som främst används vid utveckling av videospel och andra datorgrafikprogram. Formatet introducerades av Microsoft som en del av deras DirectX-teknik, särskilt för användning med Direct3D.

DDS-filer lagrar texturdata och lämpar sig särskilt väl för GPU-baserad rendering. De stöder funktioner som mipmaps, som är en serie versioner av en textur med gradvis lägre upplösning som används för att optimera renderingsprestanda och visuell kvalitet på olika avstånd från betraktaren. DDS-filer har också stöd för olika komprimeringsmetoder, inklusive förlustkomprimering och förlustfri komprimering, vilket kan bidra till att minska filstorleken och förbättra renderingshastigheten.

Några vanliga användningsområden för DDS-filer är lagring av texturer för 3D-modeller, miljöbilder och andra visuella element i videospel och datorgrafikprogram. Verktyg som Adobe Photoshop, GIMP och NVIDIA Texture Tools kan användas för att skapa, redigera eller konvertera DDS-filer.

Vad är en TGA-fil?

En TGA-fil, en förkortning för Truevision Graphics Adapter eller TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter), är ett rasterbildfilformat som utvecklades av Truevision Inc. på 1980-talet. TGA-filer används främst för att lagra högkvalitativa bilder inom videospel, animation och datorgrafik.

TGA-filer stöder olika färgdjup, t.ex. 8-bitars (256 färger), 16-bitars (65 536 färger), 24-bitars (16,7 miljoner färger) och 32-bitars (16,7 miljoner färger med alfakanal för transparens). Formatet har stöd för både förlustfria och förlustfyllda komprimeringsmetoder som run-length encoding (RLE), vilket kan bidra till att minska filstorleken samtidigt som bildkvaliteten bevaras.

TGA-formatet användes flitigt i datorgrafikens tidiga dagar, men dess popularitet har avtagit med tiden på grund av att andra bildformat som PNG, JPEG och TIFF har dykt upp. TGA-filer används dock fortfarande ibland inom datorgrafikbranschen, särskilt vid utveckling av videospel och 3D-rendering, där deras stöd för höga färgdjup och transparens i alfakanalen kan vara fördelaktigt.