DDS do TGA

  • Krok 1: Konverziu spustite nahraním súboru DDS do nášho nástroja na nahrávanie na pravej strane. Stačí pretiahnuť alebo pustiť váš súbor, alebo naň môžete jednoducho kliknúť.
  • Krok 2: Počkajte, kým sa dokončí konverzia na TGA.
  • Krok 3: Po dokončení konverzie sa zobrazí tlačidlo na stiahnutie. Kliknutím naň si stiahnite obrázok TGA.

Súčasne môžete odoslať až 20 obrázkov.

DDS 2 TGA

Uploading...
Ilustračné foto: Konverzia DDS na TGA

Čo je súbor DDS?

Súbor DDS (DirectDraw Surface) je formát rastrového obrázka, ktorý sa používa najmä pri vývoji videohier a iných aplikácií počítačovej grafiky. Tento formát zaviedla spoločnosť Microsoft ako súčasť svojej technológie DirectX, konkrétne na použitie s Direct3D.

Súbory DDS uchovávajú údaje o textúrach a sú obzvlášť vhodné na vykresľovanie pomocou GPU. Podporujú funkcie, ako sú napríklad mipmapy, čo sú série verzií textúry s postupne nižším rozlíšením, ktoré sa používajú na optimalizáciu výkonu vykresľovania a vizuálnej kvality v rôznych vzdialenostiach od prehliadača. Súbory DDS podporujú aj rôzne metódy kompresie vrátane stratovej a bezstratovej kompresie, ktoré môžu pomôcť znížiť veľkosť súboru a zvýšiť rýchlosť vykresľovania.

Medzi bežné použitia súborov DDS patrí ukladanie textúr pre 3D modely, mapy prostredia a iné vizuálne prvky vo videohrách a softvéri pre počítačovú grafiku. Na vytváranie, úpravu alebo konverziu súborov DDS možno použiť nástroje ako Adobe Photoshop, GIMP a NVIDIA Texture Tools.

Čo je súbor TGA?

Súbor TGA, skratka pre Truevision Graphics Adapter alebo TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter), je formát rastrových obrázkov vyvinutý spoločnosťou Truevision Inc. v 80. rokoch 20. storočia. Súbory TGA sa používajú predovšetkým na ukladanie vysokokvalitných obrázkov v oblasti videohier, animácie a počítačovej grafiky.

Súbory TGA podporujú rôzne farebné hĺbky, napríklad 8-bitovú (256 farieb), 16-bitovú (65 536 farieb), 24-bitovú (16,7 milióna farieb) a 32-bitovú (16,7 milióna farieb s alfa kanálom pre priehľadnosť). Formát podporuje bezstratové aj stratové kompresné metódy, ako je kódovanie dĺžky behu (RLE), ktoré môžu pomôcť znížiť veľkosť súborov pri zachovaní kvality obrazu.

Formát TGA sa hojne používal v začiatkoch počítačovej grafiky, ale jeho popularita časom klesla v dôsledku nástupu iných formátov obrázkov, ako sú PNG, JPEG a TIFF. Súbory TGA sa však stále príležitostne používajú v odvetví počítačovej grafiky, najmä pri vývoji videohier a 3D vykresľovaní, kde môže byť výhodná ich podpora vysokej farebnej hĺbky a priehľadnosti alfa kanála.