Trình chuyển đổi DNG

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho hình ảnh DNG của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp thành DNG thay vì vậy, chỉ cần nhấp vào 'to DNG'.
  • Bước 2: Nhấn vào 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng DNG.
  • Bước 3: Tải lên tệp hình ảnh DNG của bạn và chờ quá trình chuyển đổi trơn tru và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy lại và lưu tệp đã được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi DNG thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp hình ảnh DNG ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi là hoàn toàn miễn phí.