Chuyển đổi CR2

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho hình ảnh CR2 của bạn vào trường tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng CR2, chỉ cần chọn 'sang CR2'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để tiến đến và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ định dạng CR2.
  • Bước 3: Tải lên hình ảnh CR2 của bạn và chờ quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà để biến đổi tệp thành định dạng cần thiết. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi CR2 sang:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp hình ảnh CR2 ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.