Trình chuyển đổi PPT

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho bài thuyết trình PPT của bạn vào ô tìm kiếm đã được cung cấp, nằm bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi các tệp sang PPT thay vì vậy, đơn giản nhấp vào 'sang PPT'.
  • Bước 2: Nhấn 'Tiếp theo' để tiến tới giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ PPT.
  • Bước 3: Tải lên tệp trình bày PPT của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mượt mà và nhanh chóng sẽ biến tệp thành định dạng mong muốn. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để nhận và lưu trữ tệp được định dạng lại của bạn.

Chuyển đổi PPT thành:

Chọn định dạng đầu ra mong muốn từ các lựa chọn trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin trình bày PPT của bạn ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chuyển đổi nhanh chóng, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.