TIF thành văn bản (TEXT)

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả hình ảnh TIF của bạn vào phần tải lên bên phải. Hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào phần tải lên để chọn hình ảnh của bạn.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều có cùng ngôn ngữ.

TIF 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIF sang TEXT