TIFF sang TXT.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả hình ảnh TIFF của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp chuột vào công cụ tải lên để chọn hình ảnh của bạn.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh TXT của bạn vào máy tính.

Với công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và một tệp văn bản tổng hợp. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều ở cùng một ngôn ngữ.

TIFF 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIFF thành TXT