TIFF thành TEXT

  • Bước 1: Gửi hình ảnh TIFF cần chuyển đổi thành VĂN BẢN vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Với công cụ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng có một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều ở cùng một ngôn ngữ.

TIFF 2 TEXT

Uploading...
Biểu đồ: Chuyển đổi TIFF thành văn bản